مبارزه با افکار فمنیستی

این وبلاگ جهت مبارزه با شیوع افکار فمینیستی و فروپاشی خانواده و جابجایی نقش سنتی و اسلامی زن و مرد تاسیس شده است.

مبارزه با افکار فمنیستی

این وبلاگ جهت مبارزه با شیوع افکار فمینیستی و فروپاشی خانواده و جابجایی نقش سنتی و اسلامی زن و مرد تاسیس شده است.

جهت مبارزه با شیوع تفکرات فمنیسیتی در خانواده ها و جامعه و رسانه ها، با توجه به آمار روز افزون طلاق و افزایش فساد و فروپاشی خانواده تلاش جدی لازم است. متاسفانه در قلمرو دجالی ماشینی مدرن امروز، فرصت مناسب برای کسانی که می خواهند فطرت انسان را زیر پا گذارند و نسل بشر را منقرض کنند فراهم آمده است. اما نکته تلخ اینجاست که دین نیز دستاویز تمدن ضاله و مکاتب ضاله ای نظیر فمینیسم شده است و سعی در ترکیب فمینیسم که هیچ سازگاری با اسلام ندارد در احکام دین می شود. امروزه با کمال گستاخی مسئولیت مردان در قرآن که مسئولیت نان آوری و مادی و معاش خانواده و جامعه است به حق زن تبدیل شده است. در صورتی که اتفاقا حقوق زن و مرد هر دو در این سیستم لگدمال می شود.

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زن فرمانبردار» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

به طور کلی در جنبش حقوق مردان نیز مانند فمنیسم یک سری حقوقی برای مردان مظرح می شود که حقوق واقعی مردان نیست ، مثل خیلی از حقوقی که فمنیسم بیان می کند که اصلا حقوق واقعی زنان نیست.

با توجه به ایه 34 سوره نساء با توجه به مسئولیت هایی که به مرد داده شده که در واقع حقوق او نیز است ، فرمانبرداری در برابر شوهر و متواضع بودن زن و نیز محافظ حقوق شوهر بودن در پشت سر وی مطرح شده است. اما در جاهایی مشاهده می شود که به دلیل اینکه برخی زنان خود پول در می آورند و ... نیاز به فرمانبرداری نیست و نیز برای مرد هم نباید نفقه و مهریه باشد. اما این استدلال کاملا غلط است.

دلیل غلط بودن این استدلال آن است که در آیه دیگر از قرآن در سوره بقره نفقه زن برای مرد واجب است و اصولا چون نفقه برای مرد واجب است خودبخود شرایط آیه 34 سوره نساء باید محقق شود و این گونه می شود که خود بخود فرمانبرداری بر زن در مقابل مرد مسئول و متدین ، واجب می شود. دلیل عقلانی آن هم مشخص است و آن جلوگیری از هرج و مرج خانواده و به دنبال آن جامعه است. برای این که در خانواده و در بین زن و شوهر یک نفر می بایست تصمیم گیرنده باشد و اگر قرار شد کسی فرمانبردار نباشد و کسی مسئول کلی خانواده نباشد اصولا آن خانواده در اعشار ثانیه فرو خواهد پاشید و در پی طلاق معنوی ، طلاق واقعی هم رخ خواهد داد و با افزایش طلاق هم جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.

این که چون فمنیسم در صدد آزادسازی زنان از قید و بندهای زناشویی بود ، برخی جنبش های مردان نیز در صدد آزاد سازی مردان از مسئولیت و خانواده بود که نتیجه اش جز هرج و مرج و فساد و تربیت غلط فرزندان نبود.

با این استدلال های انحرافی ، عملا زن و مرد هر یک دنبال خود باید بروند و چیزی به نام خانواده معنا ندارد. و باید دانست که تمام مواردی که به ظاهر محدودیت برای زنان و یا مردان به شمار می روند حق آنان است و متناسب با فطرت آنان است. کدام زنی دوست دارد خرجی شوهرش را به طور مداوم بدهد؟ کدام مردی دوست دارد از همسر خود خرجی دریافت کند؟ کدام زنی دوست دارد که شوهرش هیچ نفهمد و اصلا نشود رویش حساب باز نکرد؟ و کدام مردی دوست دارد در چشم همسرش گونه ای باشد که نتوان روی آن حساب باز کرد؟ به این سوالات نگاه کنید و خودتان جواب دهید و بعد نگاهی به قرآن و مکاتب فمنیستها و برخی افرادی که در خارج از کشور یا داخل خود را مدافع حقوق مرد می نامند بیندازید. متوجه میشوید اسلام تمام خواسته های مطرح شده در این سولات را براورده می کند اما این مکاتب برعکس است.

در سایت انجمن حمایت از حقوق مردان چنین استدلالی در پستی مشاهده شد ، باید دانست که این مطلب با بسیاری از پست های این سایت تضاد دارد و اگر این سایت از حضور زنان در بسیار از جاهای جامعه می نالد و خواستار بهبود وضع در افراط حضور زنان در جامعه و گرفتن جای مردان در جامعه هستند نمی بایست با استدلالی نظیر اینکه اگر نفقه و ... توسط زن تامین شد نیاز به فرمانبردار بودن زن نیست و مرد هم باید از نفقه و ... معاف شود که این دقیقا همان فمنیسم هست. چنین استدلالی سبب می شود که زن و مرد هر یک نخود نخود روند خانه خود وهمچنین خیلی مطلوب است برای فمنیستها زیرا فمنیستها می خواهند مرد از نفقه معاف شود تا بهانه ای برای حضور افراطی زنان در جامعه و زن محوری جامعه داشته باشند. این سایت و امثال این سایت ها باید خواستار مسئولیت مالی خود باشند و باید از جامعه بخواهند که آنان را در این راه کمک کند و نه این که با چنین استدلال هایی مانند آنچه گفته شد خود را در جامعه منزوی تر کنند و خود را بی غیرت تر کنند و فکر کنند خود را آزاد کردند. نمونه ای از این استدلالهای آزاد سازی و خلاص سازی که با حقوق واقعی مرد و برخی گفته های دلسوزان تضاد دارد در پست شجاعانه برای وطنم نیز بیان شد. زنان نیز همین حالت را با فمنیسم دارند (یعنی همان حالت تعریف دروغین حقوق زن که در واقع حقوق حقیقی آنان نیست) که در این وبلاگ بارها ذکر شد.

  • سامان امامی