مبارزه با افکار فمنیستی

این وبلاگ جهت مبارزه با شیوع افکار فمینیستی و فروپاشی خانواده و جابجایی نقش سنتی و اسلامی زن و مرد تاسیس شده است.

مبارزه با افکار فمنیستی

این وبلاگ جهت مبارزه با شیوع افکار فمینیستی و فروپاشی خانواده و جابجایی نقش سنتی و اسلامی زن و مرد تاسیس شده است.

جهت مبارزه با شیوع تفکرات فمنیسیتی در خانواده ها و جامعه و رسانه ها، با توجه به آمار روز افزون طلاق و افزایش فساد و فروپاشی خانواده تلاش جدی لازم است. متاسفانه در قلمرو دجالی ماشینی مدرن امروز، فرصت مناسب برای کسانی که می خواهند فطرت انسان را زیر پا گذارند و نسل بشر را منقرض کنند فراهم آمده است. اما نکته تلخ اینجاست که دین نیز دستاویز تمدن ضاله و مکاتب ضاله ای نظیر فمینیسم شده است و سعی در ترکیب فمینیسم که هیچ سازگاری با اسلام ندارد در احکام دین می شود. امروزه با کمال گستاخی مسئولیت مردان در قرآن که مسئولیت نان آوری و مادی و معاش خانواده و جامعه است به حق زن تبدیل شده است. در صورتی که اتفاقا حقوق زن و مرد هر دو در این سیستم لگدمال می شود.

بایگانی
 • ۱
 • ۰

به طور کلی در جنبش حقوق مردان نیز مانند فمنیسم یک سری حقوقی برای مردان مظرح می شود که حقوق واقعی مردان نیست ، مثل خیلی از حقوقی که فمنیسم بیان می کند که اصلا حقوق واقعی زنان نیست.

با توجه به ایه 34 سوره نساء با توجه به مسئولیت هایی که به مرد داده شده که در واقع حقوق او نیز است ، فرمانبرداری در برابر شوهر و متواضع بودن زن و نیز محافظ حقوق شوهر بودن در پشت سر وی مطرح شده است. اما در جاهایی مشاهده می شود که به دلیل اینکه برخی زنان خود پول در می آورند و ... نیاز به فرمانبرداری نیست و نیز برای مرد هم نباید نفقه و مهریه باشد. اما این استدلال کاملا غلط است.

دلیل غلط بودن این استدلال آن است که در آیه دیگر از قرآن در سوره بقره نفقه زن برای مرد واجب است و اصولا چون نفقه برای مرد واجب است خودبخود شرایط آیه 34 سوره نساء باید محقق شود و این گونه می شود که خود بخود فرمانبرداری بر زن در مقابل مرد مسئول و متدین ، واجب می شود. دلیل عقلانی آن هم مشخص است و آن جلوگیری از هرج و مرج خانواده و به دنبال آن جامعه است. برای این که در خانواده و در بین زن و شوهر یک نفر می بایست تصمیم گیرنده باشد و اگر قرار شد کسی فرمانبردار نباشد و کسی مسئول کلی خانواده نباشد اصولا آن خانواده در اعشار ثانیه فرو خواهد پاشید و در پی طلاق معنوی ، طلاق واقعی هم رخ خواهد داد و با افزایش طلاق هم جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.

این که چون فمنیسم در صدد آزادسازی زنان از قید و بندهای زناشویی بود ، برخی جنبش های مردان نیز در صدد آزاد سازی مردان از مسئولیت و خانواده بود که نتیجه اش جز هرج و مرج و فساد و تربیت غلط فرزندان نبود.

با این استدلال های انحرافی ، عملا زن و مرد هر یک دنبال خود باید بروند و چیزی به نام خانواده معنا ندارد. و باید دانست که تمام مواردی که به ظاهر محدودیت برای زنان و یا مردان به شمار می روند حق آنان است و متناسب با فطرت آنان است. کدام زنی دوست دارد خرجی شوهرش را به طور مداوم بدهد؟ کدام مردی دوست دارد از همسر خود خرجی دریافت کند؟ کدام زنی دوست دارد که شوهرش هیچ نفهمد و اصلا نشود رویش حساب باز نکرد؟ و کدام مردی دوست دارد در چشم همسرش گونه ای باشد که نتوان روی آن حساب باز کرد؟ به این سوالات نگاه کنید و خودتان جواب دهید و بعد نگاهی به قرآن و مکاتب فمنیستها و برخی افرادی که در خارج از کشور یا داخل خود را مدافع حقوق مرد می نامند بیندازید. متوجه میشوید اسلام تمام خواسته های مطرح شده در این سولات را براورده می کند اما این مکاتب برعکس است.

در سایت انجمن حمایت از حقوق مردان چنین استدلالی در پستی مشاهده شد ، باید دانست که این مطلب با بسیاری از پست های این سایت تضاد دارد و اگر این سایت از حضور زنان در بسیار از جاهای جامعه می نالد و خواستار بهبود وضع در افراط حضور زنان در جامعه و گرفتن جای مردان در جامعه هستند نمی بایست با استدلالی نظیر اینکه اگر نفقه و ... توسط زن تامین شد نیاز به فرمانبردار بودن زن نیست و مرد هم باید از نفقه و ... معاف شود که این دقیقا همان فمنیسم هست. چنین استدلالی سبب می شود که زن و مرد هر یک نخود نخود روند خانه خود وهمچنین خیلی مطلوب است برای فمنیستها زیرا فمنیستها می خواهند مرد از نفقه معاف شود تا بهانه ای برای حضور افراطی زنان در جامعه و زن محوری جامعه داشته باشند. این سایت و امثال این سایت ها باید خواستار مسئولیت مالی خود باشند و باید از جامعه بخواهند که آنان را در این راه کمک کند و نه این که با چنین استدلال هایی مانند آنچه گفته شد خود را در جامعه منزوی تر کنند و خود را بی غیرت تر کنند و فکر کنند خود را آزاد کردند. نمونه ای از این استدلالهای آزاد سازی و خلاص سازی که با حقوق واقعی مرد و برخی گفته های دلسوزان تضاد دارد در پست شجاعانه برای وطنم نیز بیان شد. زنان نیز همین حالت را با فمنیسم دارند (یعنی همان حالت تعریف دروغین حقوق زن که در واقع حقوق حقیقی آنان نیست) که در این وبلاگ بارها ذکر شد.

نظرات (۱۹)

 • سید ابوالفضل هاشمی
 • ممنون. مطلب خوبی بود
  عقده ای
 • ناشناسhasssanka1359@gmail.com
 • ما مردان هرچه مصیبت می بینیم از دست زنان است 
  پیامبر فرمود در آخز زمان فتنه های زیادی از سوی زنان متوجه مردان می شود با دیدن این حدیث عمق این کلام را پی بردم زنان با بدحجابیشان با اشتغال افسار گریخته شان باعث بیکاری مردان شده و غیره باعث آزار روحی و جسمی مامردان شده لعنت بر زن
  با اعلام اسامی نفرات برتر کنکور و اینکه از ۳۶ نفر برتر ۲۴ نفر آن پسر هستن وبازهم نفرات برتر کنکور بیشتر پسر هستند و المپیادهای علمی . این در حالی است که دختران بیشتر در کنکور و مسابقات علمی شرکت می کنند و امکانات زنان بیشتر است با این حال پسران خیلی موفقترند این نشان از هوش و عقل برتر مرد بر ضعیفه های ناقص الخلق و ناقص العقل دارد و این جماعت ضعیفه باید بداند که مرد جنس برتر است و زن جنسی که می تواند مال مرد باشد و این قدر خود را جنس برتر قیاس نکند زن موجود بی ارزشی است پس خود را نباید با مرد قیاس کند
  زن یک نوع پستاندار مثل گاو وگوسفند است که خداوند آن را برای استفاده انسان (مرد)آفریده 
  زن یک موجود بیشور و احمق و کودن است
  این ضعیفه جماعت نباید خود را با انسان(مرد) قیاس کند لعنت بر کسانی که به این جماعت ضعیفه باج می دهند
  لعنت بر زن نفرین بر زن ایکاش می شد نسل انسان(مرد) را بدون این موجود پست ادامه می دادیم زن را فثط در خانه حبس کرد و اجازه نداد از خانه بیرون رود وقتی قدم د رخیابان و کوچه می گذارم و هرزه پوشی تن نمایی این جماعت ضعیفه را می بینیم حالم از این موجود کثیف بهم می خورد که هم دنیا وهم آخرت ما مردان را خراب می کند من یک پیشنهاد برای ریشه کنی بد حجابی دارم این است که اجازه دهند زنانی که تن نمایی می کند قانون اجازه دهد مردان به این زنان گثیف و پست تجاوز کند
  بزرگترین سلاح شیطان زنانند اگر زن نباشد شیطان خلع سلاح می شود ما مردها اگر به جهنم بریم به خاطر این موجود کثیف است مرگ بر زن
  زن فقط بدرد کردن می خوره و هیچ
  تنها راحل مشکل بد حجابی امنیت این جماعت ضعیفه
  بی بند و بار و هرزه پوش و تن نما را کم کنند اینان هم نوعی جنده محسوب می شوند جنده فقط این نیست که از کس و کون بدهد این بالاترین درجه جندگی هست همین که با این وضع ناجور بیرون می اید یعنی اینکه به دید شهوت به من نگاه کن چون خودش دلش می خواهد پس اجازه مزاحمت و حتی تجاوز به اینها داده شود زنی که با وضع بد بیرون می آید نوعی جنده است
  دیدگاه یک‌ضد زن به این ضعیفه ها
  ۱).شبها بکن توش
  ۲).روزها شکمش سیر کنه
  ۳).براش پسر کاکل زری بیاره
  واقعیت این است که درک و فهم و شعور و هوش مردان از زنان خیلی بالاتر است ولی متاسفانه زنان با هوچی گری که نبود امکانات و محدودیتها سعی در پوشاندن این مسئله را دارند و رسانه ها می خواهند زن را بیش از اینی که هست بزرگ نشان بدهند ولی واقعیت چیزی دیگری است  اکثریت برندگان جوایز علمی و همین المپیادها و رتیبه های برتر کنکور دلالت بر برتری مرد است چرا بیش از پنجاه سال است که زنان در سیستم آموزشی دنیا جا افتاده اند ولی ما دستاوردی از زنان ندیده ایم پس زن باید حد خود را بشناسد و واقیعت را بپذیرد
  مرگ بر زنان فاسد و هرزه پوش و تن نما و خائن 
  زن موجودی شیطانی است البته آنکه فاسد است
  فمنیسم جماعت باید گرفت و کرد همین تا دست از تفکرات زن سالاری بردارند
  امام صادق می فرماید در آخر زمان زنان رهبری و قدرت را در دست می گیرند و همه چیز را طبق خواست خود پیش می ببرند

  زن خود ما مردها شاخ کردیم مگرنه زنهای قدیمی مثل سگ از شوهرانشان می ترسیدند الان چی می گند زن حتی بدون اجازه شوهر می تواند از کشور خارج شود که کس بدهد
  چند بیت شعر از فردوسی بزرگ در مورد زنان
  زنان‌را از آن ناید بلند
  که پییوسته در خوردن و خفتند
  زن و اژدها هردو خاک به
  جهان پاک از این هردو ناپاک به
  زنان را ستایی سگان را ستایی
  که یک سگ به از صد زن پارسای
  پس پرده هرکه دختر بود
  اگر تاجدار است بد اختر بود
  چون زن زاد دختر دهیش به گرگ
  که نامش ضعیف است و ننگین بزرگ
  که آن ترک بد پیشه و ریمن است
  که هم بد نژاد و هم بد تن است
  زن فقط بدرد کردن میخوره پس
  کیر هرچی مرد باغیرت تو کس فمنیست بره
  داداش چرا جنبش حقوق مردان مخرب وقتی فمنیسم خارکوسته داره زنان را از هر قید و بند آزاد می کند و زنان را هر گونه وظیفه آزاد می کند بس مرد هم‌از هر قید و بند آزاد شود این برای مرد بهتراست زیرا به خود فکر می کند و باعث پیشرفتش می شود بیشتر مردان بزرگ تاریخ ازدواج نکرده اند
  لعنت بر حسن روحانی کس لیس زن و پروانه سلحشور و مولاوردی ابتکار و تمام فمنیستهای جنده و مردان کس لیس زن روشنفکر نما که اینقدر جایگاه مرد را تنزل دادند

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی